• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655032_763.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655032_9724.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655033_136.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655033_301.JPGf7672fe992ed1dc8628eb34658bebbf4_1503645986_2007.gif
f7672fe992ed1dc8628eb34658bebbf4_1503645990_9995.gif2c27743aefb59f533ff00ae5a2b0f6a1_1505189525_9735.gif
f7672fe992ed1dc8628eb34658bebbf4_1503646218_6538.gif
1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641519497_5737.jpg
 

할로겐전구
A60 Color (18w, E26)

Decorative Series는 다채로운 형태의 유리구와 필라멘트의 조화로 완성된 경제적인 가격의 인테리어 전구. 전구 하나만으로도 공간에 극적인 변화를 가져다 드립니다.

Price

2,400won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655032_763.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655032_9724.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655033_136.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492655033_301.JPGf7672fe992ed1dc8628eb34658bebbf4_1503645986_2007.gif
f7672fe992ed1dc8628eb34658bebbf4_1503645990_9995.gif2c27743aefb59f533ff00ae5a2b0f6a1_1505189525_9735.gif
f7672fe992ed1dc8628eb34658bebbf4_1503646218_6538.gif
1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641519497_5737.jpg
 

specification

시리즈 제품명 모델명
할로겐전구
H
A60 Color (18w, E26) A60 220v 30w- R/G/B/Y
Eco A60 220v 18w - R/G/B/Y
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
적/청/황/녹색 E26 60 X 100
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
적/청/황/녹색 18w (할로겐)
30w (백열)
220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - SU11030-5005 (백열),
XU110109-15013 (할로겐)
수명 연색성(Ra) 제조원
1000 - DNMEL
(Made in China)