• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_4633.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_6105.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_762.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_9155.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647914_07.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497595709_8575.gif1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641516218_5993.jpg 

 

클래식전구
T25-S (25w, E17)

Price

6,500won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_4633.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_6105.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_762.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647913_9155.JPG
c0224cb73df519726ea7dfc573ee0f33_1492647914_07.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497595709_8575.gif1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641516218_5993.jpg 

 

specification

시리즈 제품명 모델명
클래식전구
C
T25-S (25w, E17) T25-S 220V 25W E14
T25-S 220V 25W E17
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14
E17
25 X 96 (E14)
25 X 90 (E17)
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 25 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - XU110109-15011 (E14)
XU110109-15012B (E17)
수명 연색성(Ra) 제조원
- DNMEL
(Made in China)