• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

NEW

5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176091_2067.jpg
5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176094_1062.jpg
5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176098_9877.jpg
5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176515_0938.jpg
22a1495df689d57031f98002a5e58bd8_1641452141_2947.jpg
 

 

IK 시리즈
SNOWBALL22 Table Stand

Price

200,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176091_2067.jpg
5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176094_1062.jpg
5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176098_9877.jpg
5b8c71b3f718a721e849cd9f4d6e20bf_1641176515_0938.jpg
22a1495df689d57031f98002a5e58bd8_1641452141_2947.jpg
 

 

specification

시리즈 제품명 모델명
IK 시리즈
SNOWBALL22 Table Stand SNOWBALL22 Stand
색상 소켓규격/베이스 사이즈(mm)
White, Peach, Butter E14
220 x 220 x 285
소재 소비전력(W) 정격전압(V)
Aluminum, Steel, Glass
220
안전인증
IK Push Switch : ZC11001-16001
IK Dimmer Switch : SC11019-18001
전선길이 무게(g) 제조원
- 일광전구
(Made in Korea)